EROL ŞENEL BALIK MALZEMELERİ BAFRA TEL 03625426033 / 05424118365 BALIKAĞI VE OLTA MALZEMELERİ EROL ŞENEL BAFRA: ADRES:TABAKHANE MAHALLESİ GÜVEN CADDESİ NO 23/A BAFRA / SAMSUN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
              

BAFRA HAVA DURUMU CANLI                BALIK MALZEMELERİ BAFRA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX google

 --------------------------------------vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
 
 
-------------------------------------------------------- GOOGLE ANALİZ ------------------------------------------------------------------------

   
  BALIK MALZEMELERİ BAFRA :TEL:03625426033/ 05424118365
  TATLISU BALIKLARI
 
TATLISU BALIKLARI.  1


 
OK
  OK
       TATLISU BALIKLARI,ÇEŞİTLERİ
YILAN BALIĞI  ( Anguilla anguilla )
YILAN BALIĞI ( Anguilla anguilla )
Erkekleri 30 - 50 cm. dişileri 45 - 100 cm. olabilen hem tatlı, hem tuzlu sulardayayılış gösterir. Doğumu ve 3 aylık gelişiminden sonra tatlı sulara girer. 8 - 20 yıl buralarda kaldıktan sonra tekrar üremek için Atlas Okyanusunda Sargossa denizine yönelirler. Burada yaklaşık 7 - 10 derece sularda 1 000 - 3 000 metre derinlikte milyonlarca yumurta döker. Dönüşü başarabilen yavrular tekrar acı su bölgelerine geri döner. Yırtıcı ve obur bir canlıdır. Yumuşakça, kabuklular ve balıklarla beslenir. Etinin lezzeti yanında yetiştirmeye uygunluğu ile ekonomik değeri çok yüksektir.

KADİFE BALIĞI ( Leuciscus cephalus )
KADİFE BALIĞI ( Tinca tinca )
Kuzey bölgelerimizin bol bitkili durgun veyayavaş akıntılı sularında yaşar. Genelde 3
0 - 40 cm. en çok 60 - 70 cm. olur. Planktonlar, küçük balıklar ve yumuşakçalarla
beslenir. Gündüzlerini dipte geçirip geceleri avlanır. Mayıs - Haziran arası üreme yapar.
Eti lezzetlidir. Sazan yetiştiriciliğinde yardımcı larak düşünülen bir balıktır. Sportif yönü zevklidir.
 
KIZILKANAT ( Scardinius erythrophthalmus )
KIZILKANAT ( Scardinius erythrophthalmus )
Kuzey Anadolu'da ağır akışlı nehirler, göl vegöletlerin yumuşak tabanlı zeminlerinde
yumuşakçalar ve bitkilerle beslenerek10 - 11 yıl yaşar. 20 - 40 cm. boy ve 200 - 400 gr. ağırlıkta olur. 3 -4 yaşında olgunlaşıp ortalama600 000 yumurta döker. Eti lezzetli fakat çok ince kılçıklı olduğu için makbul değildir. Turna gibi yırtıcı balıklar için değerli bir yemdir.
ÇAPAK BALIĞI ( Abramis brama )
ÇAPAK BALIĞI ( Abramis brama )
Marmara ve Karadeniz' in akarsu ve göllerinde, bazı türleride Ankara ve Kırşehir yörelerinde yaşar. Boyları ortalama 30 - 40 cm.' den 70 cm.ve 3 kg.' dan 6 kg.' a kadar ulaşabilir. Kurtlar böcekler ve yosunlarla beslenir. 10 yıl yaşayabilir. Mayıs - Haziran arası yaklaşık 100 000 yumurta ile üreme yapar. 1 kg.' ın üzerindekilerin eti lezzetlidir. Küçükleri ise av ba-lığı olarak değerlidir.
 
,
İNCİ BALIĞI ( Albunus alburnus )
İNCİ BALIĞI ( Albunus alburnus )
Pullarından yapay inci yapılması ismini verir. Ülkemizde çeşitli türleri yaşar. Boyları 15 - 20cm. olur. Manyas ve Ulubat göllerinde bolca bulunur. Planktonlar, kurtlar, böcek larvaları ve su yüzeyindeki sinekleri avlayarak beslenir. Nisan - Mayıs arası üreyip yapışkan yumurtalarını nehirlerin giriş veya çıkışındaki kıyıların kumluklarına bırakır.
HOROZBINA
 (Blennius fluviatilis)
HOROZBINA (Blennius fluviatilis)

Marmara, Ege ve Akdeniz akarsular ve bunların de*niz karşımı acısu bölge-lerinde yaşar. Boylan deniz*de yaşayanlara göre daha küçüktür. 8-12, en çok 15 cm . Akdeniz deki türleri 20 cm. ‘e ulaşabilir. Su altın*daki küçük hayvanlar veya böcek Larvalarıyla beslenir. Yaz aylarında üreyip yumurtalarını taşlar ve midye kabukları arasına ustaca gizler. çıplak ve pulsuz derisiyapışkan bir sıvı ile kaplıdır. Ekonomik bir değeri yoktur.
HAVUZ BALIĞI
 ( Carrasius carrasius )
HAVUZ BALIĞI ( Carrasius carrasius )

Trakya - Marmara bölgeleri, Kızılırmak, Yeşilırmak deltaları ve Çoruh havzasında yayılış gösterir. Boyları 15 - 25 en çok 45 cm. ve 2 - 3 kg. ağırlıkta olur. Su içindeki otlar, dip hayvanları ve sinek larvalarıyla beslenir. Sazan' a benzer ve akrabadır. Mayıs Haziran arası 14 - 20 derece sularda
150 - 300 000 yumurtasını otların üzerine bırakır. Suyun kirliliği ve Oksijen toleransına dayanıklı bir balıktır. Büyüklerinin eti lezzetlidir. Batı ülkelerinde üretimi yapılmaktadır.
 
KIRMIZI HAVUZ BALIĞI
 

 
KIRMIZI HAVUZ BALIĞI
Biyolojik yaşamı diğer Havuz Balığı türleri gibidir15 - 20 cm. boyu ve renginin güzelliği ile eski
çağlardan beri havuzların şimdilerde de akvaryumların klasik ve kıymetli balığıdır. Çin' de
ve Japonya' da üretilen çeşitli türleri ve formları mevcuttur.
 
NOKTALI İNCİ BALIĞI
 ( Alburnus bipunctatus )
NOKTALI İNCİ BALIĞI (Alburnus bipunctatus)
Karadeniz, Trakya ve Marmara'daki akar-sularda yaygındır. Boyları 9 - 13 en çok 16 cm. olur. Temiz ve hızlı akan suların dibe yakınlarında zaman zaman akıntıya karşı yüzerek yaşar.
Küçük planktonlar ve dip hayvanlarını yiyip, suyüzeyindeki sinekleri avlayarak beslenir. Mayıs -
Haziran arası üreyerek yumurtalarını kumlu, çakıllı sahillere bırakır. Avcılıkta yem olarak
kullanılması yanı sıra, doğadaki önemi daha önemlidir.
DERE PİSİSİ
 ( Pleeuronectes flesus )
DERE PİSİSİ ( Pleeuronectes flesus )
Nehirlerin denizlere karışımı acısu bölgelerinde veya akarsuların daha içlerinde yaşayan bir Pisi türüdür.
Akdeniz'de fazla rastlanır. Az akıntılı suların kumsal diplerinde Fazla hareket etmeden yaşar. Ortalama
25 - 30 en çok 50 cm. boyda olur. Etçil bir balıktır. Bulunduğu bölgenin su ıısısına göre değişik olarak Şubat - Mayıs arasında ürer ve 800 000 yumurta bırakır.Eti çok lezzetli ve ekonomik değeri çok
yüksek bir balıktır.
 
SOMON BALIĞI
 ( Salmo salar )
SOMON BALIĞI ( Salmo salar )
Anayurdu Kuzey Amerika'dan dünyaya yayıl-mış, üretilmek üzere ülkemize getirilmiştir. Boyu ortalama 60 - 100 cm. ağırlığıda 3 - 15kg. olabilir. 150 cm. ye ulaşanları olur. Hızlı akarsuların oksijeni bol temiz sularında yaşar. Doğal yetişenleri 2 - 3 m. yükseğe atlaya sıçraya yüzerek 2 - 3 000 km. lik nehir kaynaklarına ulaşıp burada Ekim - Kasım arası üreme yapar. Yetişkinler denizede uyum gösterir. Etoburdur, böcekler, sinekler, kabuklular ve irili ufaklı balıklarla beslenir. Tatlısu Balıklarının eti en lezzetli olanıdır. Ayrıca yumurtasından kırmızı havyar elde edilir. Ekonomik değeri çok yüksektir.
 
BODUR YAYIN
 ( Ictalurus melas )
BODUR YAYIN ( Ictalurus melas )
Güneydoğu' daki akarsu ve göllerin kumlu çamurlu zeminlerinde yaşayan, 20 - 30 en çok 45 cm. boy ve 100 - 500 gr. ağırlıkta olabilen bir yayın türüdür. Oldukça obur bir balıktır. Omurgasızlar, küçük balıklar, balık larvaları ve kurbağalarda dahil ne bulursa yer. Suların ısı şartlarına göre Nisan - Haziran arasında kumların içine yuva yapan dişi yumurtalarını dökerek bunların oluşmasını bekler. Kılçıksız eti çok lezzetlidir. Ancak ekonomik değeri bölgeseldir.
 
PULLU SAZAN
 ( Cyprinus carpio )
PULLU SAZAN ( Cyprinus carpio )
13 ve 14. yy. dan beri üretimi yapılan ve kolay yetişen, eti lezzetli, ekonomik değeri çok yüksek olan bir balıktır. 3 - 4 yaşlarında olgunlaşıp 200 - 300 000 yumurta verir. Ortalama 30 -40 cm. boy ve 500 - 1000 gr. ağırlıkta olur. Doğal yetişenlerinin 100 cm. ve 25 kg. olanlarına rastlanır. Sportif avcılığı değerlidir. Su böcekleri, kurtlar ve diğer hayvanlarla beslenir.
 
KOCA AĞIZ
 ( ( Aspius aspius )
KOCA AĞIZ ( Aspius aspius )
Trakya, Marmara, ve Kuzey bölgelerimizin hızlı akarsularında yaşar. Ortalama 60 - 80 en çok 100 cm boy ve 2 - 4 kg. dan 10 kg.' a kadar büyüyebilirler. Etçil bir balıktır, su içindeki her türlü hayvanla beslenebilir. Erginleri yalnız dolaşır. Cinsel olgunluğa 4 - 5 yaşlarında ulaşıp Nisan - Temmuz arasında 80 - 100 000 yumurta verir. Az ezzetli eti nedeniyle ekonomik değeri bölgeseldir. Buna karşın olta avcılığı çokzevkli bir balıktır. Yaşam karakteri bu balığınaynı olan " Aps. vorax " türü Fırat ve Diclenehirlerinde yaygındır. Sis balığı olarak tanınır. Boyları 40 cm. olur.

 
GÖRDEK
 (Rutilus rubilio)
GÖRDEK (Rutilus rubilio)
Kızılgöz ailesindendir. Kuzey Ege, Marmara ve Trakya’da fazla hareketli olmayan akarsuların
zengin bitkili kıyı bölgelerinde yaşar. Kış aylarınıdaha derince sularda geçirir. Kurtlar, böcekler
kabuklular ve böcek, sinek Iarvalarıyla beslenir.Boyu 15-20, en çok 25 cm. olur. Nisan-Mayıs arası ürettiği yumurtalarını bitkile*rin arasına bırakır. Besin yönüyle değersizdir, fakat av yemi olarak değerlidir.
GÜMÜŞ BALIĞI
 (Atherina boyeri)
GÜMÜŞ BALIĞI (Atherina boyeri)

Denizlerimizde yaygın olan Gümüş’ün Sa-panca İznik ve Köyceğiz göllerinde yaşayanbir turu dür Sıcak sularda böcek larvalar, ve sualtı hayvan-cıklarıyla beslenerek yaşar.Mayıs-Eylül arasındaki üreme devresinde yaklaşık 600 yapışkan yumurtasını kumlu, çakıllı zeminlere bırakır. Su yüzeyine yakın sürü halinde dolaşırken su kuşlarına yemolur.Eti yenebilir. Daha çok balık üreticiliğinde yem veya balık unu endüstrisinde değerlenir.
 
KABABURUN
 (Chondrostoma nasus)
KABABURUN (Chondrostoma nasus)
Çeşitli türleriyle ülkemizde yaygındır. Göl ve nehirlerin giriş - çıkışlarının dibe yakınlarındaçakıllı bölgelerde yaşar. Boyları 25 - 40, en çok 50 cm. olur. Taşlara yapışık yosunlar, bitki kökleri ve dip hayvanlarıyla beslenir. Mart - Mayıs arası ürer ve 100.000’e yakın yumurtasını çakılların üstüne yapıştırır. Farklı türleri bölgelere göre çeşitli şekillerde değerlendirilir.
.
 
TATLISU KAYABALIĞI
 ( Proterorhinus marmoratus )
TATLISU KAYABALIĞI (Proterorhinus marmoratus)
Karadeniz’ e akan akarsuların diplerindefazlaca rastlanan yaşamı diğer Kayabalıklarıyla benzerlik gösteren boyları en çok 11 - 12 cm. olabilen bir balıktır. 2 - 3 yaşlarında olgunlaşan dişileri topluca yumurta verir. Erkeklerde nöbet tutarak yumurtaları bekler.Yumuşakçalar ve küçük karideslerle beslenir.Tatlı suların girişinde böcek larvaları da yer.Doğa dengesi balığıdır. Sportif veya ekonomik yönü olmayan bir türdür.
 
 DAĞ ALASI
 ( Salmo trutta macrostigma )
DAĞ ALASI ( Salmo trutta macrostigma )
Çoruh, Ege ve Konya Ereğlisi çevrelerinde dağ göllerinin soğuk, berrak ve temiz sularında yaşar. Zaman zaman nehirlere degirer. Bilimsel olarak dünyamızın son buzul çağında dağ göllerinde kalıp geliştiği teorisi vardır. Boyu 40 - 60 cm. den 1 m. ye ağırlığı 1 - 3 kg. dan 14 kg. a kadar olabilir. 3 - 4 yaşında olgunlaşıp göllerin buzla kaplandığı Ekim - Ocak aylarında yumurtalarını çakıllara bırakır. Çok lezzetli etinin yanısıra sertlik ve çevikliği ile avcılığı da değerlidir.
 
GÖKKUŞAĞI ALABALIK
 ( Salmo gairdneri )
GÖKKUŞAĞI ALABALIK ( Salmo gairdneri )
Kuzey Amerika kökenlidir. Yetiştirilmek üzeredünyaya yayılmış, bu arada ülkemizede getirilmiştir. Temiz oksijeni bol sularda yapayyemler veya küçük balıklarla beslenebilenyetiştiriciliğe en uygun, tuzlu deniz suyuna datoleransı olan bir alabalık türüdür.
 
DERE KAYABALIĞI
 ( Gobio gobio )
DERE KAYABALIĞI ( Gobio gobio )
Ülkemiz akarsularında çeşitli türleri yerinegöre adlar alır. 5 - 6 yılda yavaş büyüyerek 12 - 20 cm. boya ulaşır. Fazla hareket etmeden su altında yatarak ömrünü geçirir.Nisan - Haziran da 12 - 18 derece sularda haftalık aralıklarla ürer. Dişileri 1 000 - 3 000 yumurta verir. Eti lezzetlidir. Büyük balıkları avlamak için yem olarakta kullanılır.  
TATLISU LEVREĞİ
 ( Perca fluviatilis
TATLISU LEVREĞİ ( Perca fluviatilis )
Kuzey bölgelerimizdeki akarsu ve göllerle, bunların denizle ilişkili acı su bölgele-rinde yaşar. Boyu 25 - 30 cm. en çok 50 cm. olabilir. Fazla göç etmeyen, yumuşakçalar,küçük balıklar ve balık yumurtalarıyla beslenir. 7 - 8 derece sularda Mart - Haziranarası üreme yapar. Beyaz ve lezzetli etiyle taze olarak tüketildiği gibi olta avcıları için kıymetli bir balıktır.
BIYIKLI BALIK
 ( Barbus barbus )
BIYIKLI BALIK ( Barbus barbus )
Genelde 30 - 50 cm. uzunlukta ve 0,5 - 2 kgağırlıkta olur. büyüklerine seyrek rastlanır. Oksijeni bol hızlı akan nehirlerin berrak kumtabanlı bölgelerinde yaşar. Ülkemizin çeşitliyörelerinde türleri bulunur. Mayıs - Haziran arasında üremelerini yapar ve 5 000 - 30 000 yumurta döker. Bu devresinde yumurtaları zehirlidir. Eti fazla değerli olmamakla beraber avcılığı yönünden değerli bir balıktır.
EĞREZ BALIĞI
 ( Vimba vimba )
EĞREZ BALIĞI ( Vimba vimba )
Kuzey Ege, Marmara, Trakya ve göller bölge-sinde yayılış gösterir. Düz ve ağır akışlı suların kumlu ve çamurlu zeminlerinde yaşar. Boyları 25 - 35 cm. en çok 50 cm. ve 450 - 500 gr. ağırlıkta olur. 3 - 4 yaşında olgunluğa erişip. Mayıs - Haziran arası üreme yapar. Etinin güzelliği ve bolca avlanmasıyla ekonomik değeri vardır.
 
TAHTA BALIĞI
 ( Blicca bjoerkna )
TAHTA BALIĞI ( Blicca bjoerkna )
Marmara ve Trakya bölgesinde ağır akışlı nehirlerin sıcak, sığ ve bitkisi bol bölüm-lerinde yaşar. Göllerde de yaşam gösterir. Planktonlar, küçük canlılar ve bitkilerle beslenir. Mayıs - Temmuz arası üreme yapar. Çok yavaş büyür. 3- 5 yaşlarında 10 -12 en çok 25 - 35 cm. olabilir. Eti çok kılçıklı ve lezzetsizdir. Genelde Ekon balıkların yetiştiriciliğinde yem olarak kullanılır.
 
SUDAK
 ( Stizostedion lucioperca )
SUDAK ( Stizostedion lucioperca )
Marmara, Trakya, Karadenizle Göller böl-gesinde 10 - 15 yıl yaşayan 40 - 70 cm. den 130 cm. boy ve 1 - 5 kg. dan 12 kg. ağırlıkta olabilen hareketli avcılığı zevkli bir balıktır. Kendinden küçük balıklarla beslenir. Nisan - Mayıs arsında 200 000 - 1 000 000 yumurta vererek ürer. Gündüzlerini dipte geçirip, avlanmak içinsabah erken veya akşam üzerleri suyüzeyine çıkar. Etinin Deniz Levreğine yakın lezzeti ve bol verimliliği ile ekonomikdeğeri çok yüksek bir tatlısu balığıdır.
MİNİ İNCİ BALIĞI
 ( Phoxinus phoxinus )
MİNİ İNCİ BALIĞI
( Phoxinus phoxinus )
Trakya bölgesindeki akarsularda yayılış gösterir7 - 10 en çok 14 cm ( dişileri ) boyunda olur.Suyu berrak oksijeni zengin akarsu ve göllerin dibi çakıllı bölgelerinde su yüzeyindeki böcekler,
sinekler, dip hayvancıkları ve balık yumurtalarıyiyerek yaşar. Küçük hareketli ve kurnaz bir
balıktır. Mayıs - Haziran arası yaklaşık 1 000 yumurtasını taşlara yapıştırır. Üreme devresinde başının üzerinde inci benzeri pullar oluşur. Alabalık yumurtalarını aşırı derecede tüketmesi sebebiyle zararlı bir balık sayılır.
ANKARA ÇAMUR BALIĞI
 ( Neomacheilus angorae )
ANKARA ÇAMUR BALIĞI
( Neomacheilus angorae )
Orta ve Doğu Anadolu'nun göl ve akarsuları çamurlu, kumlu ve sazlı zeminlerde yayılışgösterir. Zeminlerde emdiği çamurlardan küçük hayvanlar, böcekler ve larvaları seçerek beslenir. 6 - 7 cm. ye büyüyebilir. Çok sığ suların yüksek ısısına dayanabilir. Mayıs Haziran arasında yapışkan yumurtalarını kıyıların kumluk ve çakıllarına bırakır.
 
SİYAH SAZAN
 ( Mylopharyngodan piceus )
SİYAH SAZAN ( Mylopharyngodan piceus )
Çamur Sazanı olarakta bilinir. En çok 80 cmboya ulaşır. Sakin akan nehirlerin çamur veya kumlu zeminlerinde, derinlerde kabuk-ular ve yumuşakçalarla beslenerek yaşar. Eti lezzetlidir. Çin'de üretimi yapılmasına rağmen ülkemizde yaşamı ve değerlen-dirilmesi henüz araştırılmaktadır.

 
TATLISU SARDALYASI
 ( Clupeonella abrau muhlisi )
TATLISU SARDALYASI
( Clupeonella abrau muhlisi )
İlk kez Rusya' nın Abrau gölünde bulunmuşülkemizde 1943' te Ulubat gölünde rastlanmıştır. İznik gölünde de yaşamaktadırBoyları 7 - 8 ençok 12 cm olan, sürü halindedolaşan bir Ringa/Tirsi türüdür. Planktonlar, küçük su hayvanları ve omurgasızlarla beslenir. 2 - 3 yaşlarında olgunlaşıp 10 -14 derece sularda Haziran - Ekim aylarında yumurtalarını açık suya bırakarak ürer. Bölgesel olarak tüketilir. Daha ziyade alabalık yetiştiriciliğinde yem balığı olarak değerlidir.

 
KIZILGÖZ
 ( Rutilus rutilus )
KIZILGÖZ ( Rutilus rutilus )
Karadeniz, Trakya, Marmara, ve Kuzeybatı Anadolu'nun sahil bölgelerindeki nehirlerinde yaşar. 25 - 30 en çok 50 cm. büyür. Kızılkanatla büyük benzerliği vardır.Küçük canlılar ve bitkilerle beslenir. Bahar aylarında ürer ve 50 - 100 000 yumurta bırakır.Eti değerli olmadığı için daha çok yem balığı olarak kullanılır.
 
ACIBALIK
 ( Rhodeus seiceus amarus )
ACIBALIK ( Rhodeus seiceus amarus )
Trakya, Marmara ve Karadeniz'de ağır akışlı akarsular veya göllerde yaşar. Bitkiler ve küçük hayvancıklarla beslenir. Ortalama 5 - 6 en çok 30 cm. büyür. Üreme devresi Nisan - Haziran arasıdır. Dişisi uzun hortumuyla yumurtalarını bir midyenin içine ustaca bırakır. Erkekde spermlerini midyeninaçılıp kapanarak emdiği suya bırakarak yumurtaları döller. 2 - 3 haftada olgunlaşan yavrular midyeyi terk eder. Böylece küçük cüsselerine rağmen emniyetli üremenin
ilginç doğa olayı tamamlanır.
 
GÜMÜŞ HAVUZ BALIĞI
  ( Carassius auratus gibelio )
GÜMÜŞ HAVUZ BALIĞI
( Carassius auratus gibelio )
Trakya ve Doğu Karadeniz' in yumuşakzeminli bol bitkili akarsularında yayılış gösterir. Büyümesi daha hızlı olup 3 - 4yaşında 15 - 20 cm. ye erişir. Daha büyüklerine de rastlanır. Mayıs - Haziran arası 160 - 380 000 yumurta döker. Bazı hallerde bu yumurtaları Sazan ve diğer Havuz Balıklarının da döllediği görülür. Eti yenir ve akvaryumlarda süs balığı olarakta yaşatılır.

 
TATLISU KOLYOZ BALIĞI
 (Chalcalbum us chalcoides)
TATLISU KOLYOZ BALIĞI
(Chalcalbum us chalcoides)
Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz’in doğusundaki akarsu ve göllerin yüzeyinde yaşar, zaman zaman da nehirlerin denizle karışımı acısu bölgelerine iner. Böylece acısu ve tatlısular arasında göçler yapar. 15-30 cm.boyunda olabilir. Planktonlar, sinek larvaları (siv*risinek) ve küçük canlılarlabeslenir. Mayıs-Haziran arasında 15 – 25 000 yumurtasını taşlık, çakıllık dere kenarlarına bırakır. Yıllar öncesi “Chalealburnus chal*coides flstanbulensis,, türü Haliçte Kağıthane deresin*de yaşardı. Eti lezzetli, bölgesel değeri olan bir balıktır.
 
TAŞISIRAN BALIĞI
 ( Cobitis taenia )
TAŞISIRAN BALIĞI ( Cobitis taenia )
Yavaş akıntılı nehirler göllerin suyu berrak,kumlu zeminlerinde yaşar. Çeşitli türlerivardır. 5 - 12 cm. boyda olabilen Taşısıran gününü kumlu diplerde geçirip geceleri avlanır. Küçükorganizmalar ve hayvanlarla beslenir, avlarıyla beraber kumları da ağzına alarak çiğner. Nisan - Haziran arası ürer, yapışkan yumurtalarını taşlara, köklere veya bitki saplarına bırakır.
 
YAYIN
 (Silurus glanis)
YAYIN (Silurus glanis)
Akarsu ve göllerde yaşayan balıkların en büyüğü ve aynı zamanda en uzun yaşayanıdır. Ortalama 1 - 2 m.' den 3 m.'ye kadar boy ve 150 kg. ağırlığa erişebilir.35 - 40 yıldan 100 yıla kadar da yaşayabilir. Yavaş akan nehirler, göllerde dipte hareketsiz yatarak yaşar. Etobur bir balıktır.Su altındaki bütün hayvanları yiyebilir. Mayıs Haziran arasında gece sessizliğinde yumurta dökerler. Dişileri ağırlığına oranla kg. başına 7000 - 25.000 yumurta döker. Tatlısu balıkları içinde eti en lezzetli balıklardan biridir. Ekonomik değeri çok yüksektir.
 
AYNALI SAZAN
 ( Cyprinus carpio )
AYNALI SAZAN ( Cyprinus carpio )
Pullu Sazan' ın Çıplak - Çizgili ve Aynalı Sazanolarak adlandırılan yan türlerinin üretime en elverişli olanıdır. Kolay ürediği için çeşitli yörelerde ve özellikle baraj göllerinde üretimi yapılmaktadır. Yaşam öyküsü Pullu Sazan gibidir. Ekonomik değeri çok yüksektir. Çeşitli
ülkelerde yılda 200 bin ton Sazan üretimi yapılmaktadır
.

 
OT SAZANI
  ( Ctenopharyngodon idella )
OT SAZANI ( Ctenopharyngodon idella )
Ot balığı olarakta tanımlanır. 2 000 yıldanberi Çin' de Sazan üretimi ile beraber yetiştirilir. Anayurdu Çin' den dünyaya yayılan, bu arada ülkemize de getirilen birkültür balığıdır. Ortalama 40 - 80 cm. boy ve 2 - 5 kg. ağırlıkta olur. Günde ağırlığının % 120 si kadar ot yer bu nedenle havuzlarda ot mücadelesi için mükemmel bir balıktır. 5 - 6 yaşlarında olgunluğa erişir
ve ortalama 120 000 yumurta verir.Ülkemizde henüz tüketim değeri yoktur.
 
GAMBUSYA
 ( Gambusia affinis )
GAMBUSYA ( Gambusia affinis )
Anayurdu A.B.D.' nin güney bölgelerindensivrisinek ve sıtma mücadelesi için ülkemize getirilmiştir. Durgun, sığ, ve sıcaksulara çok toleranslıdır. 0 dereceden 30 dereceye kadar dayanabilir. Özellikle sivrisinek larvalarıyla beslenir. Ayrıca yosunları ve kabukluları da yer. Erkekleri 3 - 5 cm. dişileri 6 cm. olur. Nisan - Ekim arasında erkekleri spermlerini dişinin üreme
boşluğuna bırakır. 30 günlük hamileliktensonra dişi yaklaşık 60 yavru doğurur. Doğa dengesi ve sağlığa yararıyla çok değerlidir
.
 
TURNA
  ( Esox lucius )
TURNA ( Esox lucius )


Karadeniz' e akan nehirlerin berrak ve bolbitkili sularında ve çeşitli göllerimizdeyaşar. Tatlısu balıklarının en hareketlisi veen yırtıcısıdır. Tüm balıklara hatta yaban ördeklerine saldırır Kendi yavrularını dayediği bilinir. Yaşam şartları elverirse 20 - 25 yıl yaşar. Erkekleri en çok 100,dişileri ise 150 cm. kadar büyür. 2 - 3 yaşından itibaren ilkbahar aylarında yaklaşık200 000 yumurta vererek üremeye başlar. Genç ve küçüklerinin ( 1 - 3 Kg. ) eti lezzetlidir.Spor avcılığının en namlı balıklarındandır.
 
GÖL ALASI
 ( Salmo trutta lacustris )
GÖL ALASI ( Salmo trutta lacustris )
Kuzey batı Anadolu, Abant ve 7 göller bölge-sinde yayılış gösterir. Çeşitli türleri vardır. Türüne göre renk, boy ve beslenme farklılıkları gösterir. Genelde temiz, bol oksijenli sularda fazla gezinmeden planktonlardip hayvanları ve küçük balıklarla beslenerek yaşar. Boyları ortalama 25 - 40, yabanlarında 60 - 70 cm. olabilir. Eylül - Ocak arasında üreme yapar. Yumurtalarını dipteki çakıllara yapıştırır. Üretimi yapılmaz. Eti çok lezzetli olmasına rağmen ekonomik değeri bölgeseldir.
DERE ALABALIĞI
( Salmo trutta fario ) 
DERE ALABALIĞI ( Salmo trutta fario )
Soğuk, temiz ve hızlı akıntılı nehirlerde çevresinebağlı olarak yaşar. Bölgesine kıskançtır, başka balıkların girmesini istemez. Boyları 30 -40 en çok 60 cm. ve 0,5 - 2 kg. ağırlıkta olabilir. Yumuşakçalar ve yavru balıklarla beslenir. Erkekleri 2 dişileri 3 yaşında olgunluğa ulaşıp Ekim - Ocak arasında yumurta bırakır. Zamanzaman akıntılara karşı 1,5 - 2 m. sıçrayarak yüzer.En değerli tatlısu balıklarından biridir. Lezzetli ve yararlı etiyle ekonomik değeri çok yüksektir.

 
TAŞALTI BALIĞI
 ( Cottus gobio )
TAŞALTI BALIĞI ( Cottus gobio )
Kuvvetli akan dere ve ırmakların berrak sular-ında taşların altında yaşar. Boyları ortalama 12 - 13 cm. en çok 20 cm. olur. Su içindeki balık yavruları, bitkiler ve özellikle alabalık yumurtalarıyla beslenir. Tatlısu Levreği ve Turna Balığı içinde kendisi yem olur. Üremedevresi Şubat - Mayıs arasıdır. Eti gevrek velezzetlidir.

 
AFANYUS
  (Aphanius fasciatus)
AFANYUS (Aphanius fasciatus)
Ege ve Akçenizin sahillerine akan iç sulardayaşar. Çeşitli türleri ülkemizde yaygındır. Nehirlerin yavaş akıntılı veya durgun bölümlerinde yuvalanır. Boylan 5-6 cm. olur. Acı ve tuzlu sulara da uyum gösterir.Kabuklularve bilhassa su yüzeyindeki sinek ve böcek larvalarıyla beslenir. Bahar aylarında üreme-lerini yapıp, yumurtalarını su bitkilerinin üzerinebırakır. Akvaryum balığı olarak da yetiştirilir
 
BÜYÜKBAŞ KAYABALIĞI
  (Gobius (Ponticola) kessleri)
BÜYÜKBAŞ KAYABALIĞI
(Gobius (Ponticola) kessleri)
Trakya ve Karadeniz kıyılarına akan nehir-lerde yaygındır. Boyları 12-18, en çok 22 cm. olur. Acısuların taşlık veya sert kumlu zeminlerinde dolaşıp oradan nehirlerin içlerine girer. Yuva edindiği bölgeye çok bağlıdır, buraya zorla gelen balıklara saldırgan olur. Küçük kabuklular, balıklar ve yumuşakçalarla beslenir. Nisan - Mayısarası dişiler yumurtalarını ince ipliklerle
kumsallara yapıştırır. Erkeklerde gözcülükeder.Eti lezzetli ve sağlığa yararlıdır. Ekonomik değeri bölgeseldir.
KÜÇÜK KAYABALIĞI
  (Gobius (Ponticola) syrman)
KÜÇÜK KAYABALIĞI
(Gobius (Ponticola) syrman)
Karadeniz kıyılarına akan nehir-lerin küçük kabuklular ve yosun-larla kaplı zeminlerinde acısu -
tatlısu karışımı sahillere yakında yaşar. Boyu 18 - 22, en çok 25 cm. olur. Yumuşakçalar ve bilhassa kabuklularla beslenir. Nisan - Mayıs arası doğan yavrulara erkek bekçilik yapar. Diğer kayabalıkları gibi etibeyaz, lezzetli ve yararlıdır. Ekonomik değeri bölgelere göre değişir.
 
TRAKYA LEVREĞİ
 (Gymnocephalus cemua)
TRAKYA LEVREĞİ (Gymnocephalus cemua)
Trakya’nın Karadeniz sahillerine dökülen ağır akışlı nehirlerle bunların deniz bağlantılı acısubölgelerinin kumlu zeminlerinde sürü ile yaşar.Boydan 18-35 cm. olur. Kurtlar, balık yumur-taları, küçük kabuklular ve sinek larvalarıyla beslenir. Oburluğu diğer değerli balıkların besinleriyle yumurta ve larvaları için zarar
vericidir. Üremelerini Nisan - Mayıs arasında yapar. Eti lezzetlidir. Bol avlanılması doğa için
yararlı olur.
 
GÖL ALASI
 (Gasterosteus aculeatus)
DİKENCE (Gasterosteus aculeatus)
Denizlerin kıyı kesimlerinde, nehirlerin denize karışımı acısu bölgelerinde ve zaman zaman nehirlerde yaşayan küçük bir balıktır. Boyu 7-9 cm. olup vücudu kalın pullarla kaplıdır. Çeşitli renklerinin güzelliği ve 300- 1000 dolayında yumurtasının erkek balık tarafından bir yuva yapılarak korunması Dikenceyi ilginç bir doğa
olayı yapar.Ekonomik bir değeri yoktur.
 TATLISU KEFALİ
  ( Leuciscus cephalus )
TATLISU KEFALİ ( Leuciscus cephalus )
Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaygın olan, hızlı akan dere veya nehirlerde, 7 - 10 yaşlarında 30 - 40 cm. boy ve 600 - 1 000 gr. ağırlığa erişenbir Kefal türüdür. Yavru safhasında küçük kurtlar,karides ve böcek yavrularıyla beslenirken büyüyünce otta yer. Yaşlandıkça yırtıcı olup kurbağa ve sıçrayarak su dışındaki kelebekleri
yiyebilir. Nisan - Haziran arası 45 - 50 000 yumurtadökerek ürer. Etinin lezzetsiz ve değersiz oluşuna
karşı avcılığı çok makbuldür
.
 

 
 
 
OK
  OK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       İLETİŞİM
                SİPARİŞ HATTI

EROL ŞENEL TABAKHANE MAH GÜVEN SOKAK NO 23 / A BAFRA / SAMSUN

HESAP NUMARALARIMIZ
MELAHAT ŞENEL PTT BAFRA ŞB HES NO :               06291865
 
EROL ŞENEL         GARANTİ           BAFRA ŞB İBAN NO :     520-6692443
EROL ŞENEL         GARANTİ          BAFRA ŞB İBAN NO :    TR 020006200052000006692443
 
 
 
 
EROL ŞENEL         VAKIFBANK    BAFRA ŞB HESAP NO :  00158007284719421
EROL ŞENEL        VAKIFBANK    BAFRA ŞB İBAN NO :     TR 980001500158007284719421
 
 
:                      

SİTE ADRESİ ............... www.erolsenel.tr.gg
SİTE ADRESİ ............... www.bafrabalik.com

TEL..........:.......... ......... 0362 54 260 33
CEP............................... 0542 411 83 65
MSN............................... erol_senel55@hotmail.com
 
 
 
 
aynalı sazan, kızıl kanat, yayın , turna…İç sularımızda yaşayan türler, tatlı su ,burada!, aynalı sazan ,kara sazan,ot sazanı
balık isimleri, balık adları, balık çeşitleri ve isimleri,balık türleri,balıklarımız,sazan.gümüş balığı,somon balığı,inci kefali,
en güzel balık isimleri, balık isimleri ve anlamları, süs balık isimleri, süs balık çeşitleri,çay kefali,sinece balığı.gümüş
balık çeşitleri ve isimleri, balık çeşitleri isimleri, balık türleri,balık türleri isimleri, israil sazanı.kırmızı havuz balığı,taşısıran balığı
sazan, kefal ,lüferpisi,hamsi,tatlısu levrek,yılan balığı,dağ alası,göl alası,gökkuşağı alabalığı. çupra,hamsi balığıdere pisisi,
balik resimleri ve resimlerin adlari. balik adlari , güzel balik resimleri , balik resimleri , dağ alası,kaya balığı,balıklar,tatlısu
balıkları,
balık çeşitleri,tatlısu balıklarımız,tatlısuda yaşayan balıklar,balıkları,balık,balık balıklarıibalıklı sayfa,balık çeşidi,balık çeşitleri,


 
  BUGÜN. 10 ziyaretçi (72 klik) .KİŞİ
--------------------------------------------------------------
 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol