EROL ŞENEL BALIK MALZEMELERİ BAFRA TEL 03625426033 / 05424118365 BALIKAĞI VE OLTA MALZEMELERİ EROL ŞENEL BAFRA: ADRES:TABAKHANE MAHALLESİ GÜVEN CADDESİ NO 23/A BAFRA / SAMSUN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
              

BAFRA HAVA DURUMU CANLI                BALIK MALZEMELERİ BAFRA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX google

 --------------------------------------vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
 
 
-------------------------------------------------------- GOOGLE ANALİZ ------------------------------------------------------------------------

   
  BALIK MALZEMELERİ BAFRA :TEL:03625426033/ 05424118365
  dijital tansiyon aleti kullanımı
 

DİJİTAL TANSİYON ALETİ KULLANMA KILAVUZU
DİJİTAL ust koldan tansiyon monitoru, dogru ve rahat tansiyon olÇumleri almak için
geliştirilmiştir dijital ust koldan tansiyon monitorunun olçme dogrulugu, AAMI/ANSI-SP10
standardl dogrultusunda uretim srrasmda test edilmiş ve klinik araştrrmalarda kanltlanmıştır.


Tansiyon hakkmda bilmeniz gerekenler

Tansiyon, gun boyunca surekli olarak degişir. Sabah erken saatlerinde hlzla yukselir ve
ogleden once duşer. Tansiyon, ogleden sonra yeniden tekrar yukselir ve nihayet geceleyin
duşuk bir duzeye iner. Aynca kısa bir sure boyunca da degişebilir. Bu nedenle, arka arkaya
yapilan olçumlerden alınan sonuçlar degişkenlik gosterebilir.
 

Bir doktorun muayenehanesinde olçülen tansiyon sadece anirk bir deger saglar.
Evde tekrar tekrar yapilan olçumler, kişinin gundelik koşuliardaki gerçek tansiyon degerlerini
daha iyi yansltlr.
Aynca birçok insan, evde olçüldugunde daha farkir bir tansiyona sahiptir, çunku insanlar evlerinde
kendilerini doktor muayenehanesindeyken oldugundan daha rahat hissederler. Evde
olman duzenli tanslyon oiçumleri, doktorunuza gerçek "gundelik" koşuliardaki normal tansiyonunuza
ilişkin degerli bilgiler saglayabilir.
Dunya Sagirk brgutU (WHO), dinlenme halindeyken olçülddugunde standart tansiyon
degerlerinin  aşağıldaki gibi belirlenmiştir:
 

       NORMAL DEĞERLER         ORTA YÜKSEK TANSY          YÜKSEK TANSİYON  
BÜYÜK       140   a kadar BÜYÜK    140     -     180    ARASI  BÜYÜK   180   İN  ÜZERİNDE  
KÜÇÜK         90   a kadar KÜÇÜK      90    -      110    ARASI  KÜÇÜK   110   UN  ÜZERİNDE  doğru öiçme sonuçları rlde edebilmek için ,tüm kulianma talimatlarını başından
sonuna kadar okuyunuz
bu ürün sadece evde kulianmaya yoneliktir. Urunu ve pilierini  çocuklardan
uzakla tutunuz
Kalp ritim bozukluğu damar tıkanıklığı kol ve bacaklarda damar sertligi, şeker
hastalığı bulunan klsil er veya kalp pili kulianan kisiler, tansiyonlarını kendileri
ölçmeden önce doktorlarına danışmalıdırlar, çunku bu gibi durumlarda tansiyon
değerlerinde sapmalar ortaya çIkabilir.
• Tlbbll tedavl gorüyorsanlz veya ilaç airyorsanrz, Iütfen once doktorunuza danışınız
• Bu tansyon monitorünün kulianilmasının, doktorunuza danışmanın yerini
almasl amaçlanmamıştır

Urun Açıklamasl
1. LCD Ekran
2. A~ma/Kapama Dugmesi
3. Haflza <;:agrrmaDugmesi «memo»
4. Ayar Dugmesi .
S.Mod Dugmesi C9
6. Hava Tapasl
7.Air fiş
8. Kol Manşeti
9. (AA) l.5V x 4 Alkalin Pil

Pilleri Takma
• Unitenin arka tarafmdaki pil bolmesi kapagml kaldırın ve ALKALiN
pilieri dogru yonde (pil bolmesindeki simgeye bakm) yerleştirin.

Tukenmiş pilieri atm. Tukenmiş pilier, evsel atlk olarak atilmamalıdır
uygun toplama sahalanna veya perakende satlcmlza
gonderilmelidir.

 

Dogru Tansiyon Olçumunün Temel Kurallar

bl~umleri her zaman gunun aynl saatinde, ideal olarak sabahları, aynı koşuliarda yapn.
Sigara içtikten, kahve veya çay aldlktan sona 30 dakika içinde olçum yapmayın.
Manşeti olçum yapilacak kola takmadan once kol saatinizi ve takilannrzl çIkann.
öiçum yaparken oturun, gevşeyin, kıpırdamadan durun ve hareket etmeyin veya konusmayın.
Manşeti kolunuzun etrafma sıkıca sarın. Manşet, kalp hizasında olmalıdır
ölçum srrasında uniteyi sarsmayın, yoksa duzgun bir olçum yapllamaz.
ölçumu, gevşek bir pozisyonda sakince yapm.
• Ayaklannrz yere duz basar şekilde bir sandalyeye oturun.
• Manşeti ceket veya kazak kolunuzun uzerine sarmayın, yoksa olçum yapilamaz.
• Saklın oturun giysileri sol kolunuzdan   çıkarınTansiyonunuzu Olçmeden Once Bilmeniz Gerekenler

Manşeti herhangi bir şekilde bukmeyin.
Kolunuzun etrafına sarıli degilken, monitörun manşetini şişirmeyin.
Manşet dahil, monitörun herhangi bir parçasını sökmeyin veya degiştirmeye ~kalkmaym.
ürunu duşurmeyin veya guçlu bir darbeye maruz blrakmayın
cihaz, kolunuzda yara veya zedelenme varsa kullanilmamalıdlr.

Kol Manşetini Takma

1. Sol kolunuzun dirsek iç kısmındaki nabız damarına iki parmagmlzla
basın.
2. En guçlu nabzın nerede oldugunu belirleyin. Kol manşetinin tUpten en
uzak olan ucunu, metal halkadan geçirip kaydlrarak dirseginize takm.
Yumuşak kumaş, manşetin iç tarafnda olmalıdır.

Kol Manşetini Takma
1. Sol kolunuzun dirsek iç kısmındaki nabız damarına iki parmagmlzla
basm. (~ekil 4)
2. En guçlu nabzın nerede oldugunu belirleyin. Kol manşetinin tUpten en
uzak olan ucunu, metal halkadan geçirip kaydlrarak dirseginize takm.
Yumuşak kumaş, manşetin iç tarafnda olmalıdır.


Bir ölçüm alma
1. Manşeti kolunuzun etrafına sarn (yukandaki "Kol Manşetini Takma"
bölumune bakm).
2. Bir sandalyede dik oturarak dogru pozisyonu alın.
3. açma düğmesine basın . Ekrandaki tUm ögeler, ilk 3 saniye boyunca
8888" g6sterir. Ardından ekranda tansiyon  simgesi yanıp sönerr,
hava belirli bir basınç seviyesine kadar otomatlk olarak pompalanır ve
ölçum başlar. (şekil 10)
Tansiyon ölçülürken hareket etmeyin veya konuşmayın.


4. hava basıncı arttıktan sonra yavaşca azalır nabız ölçüldüğünde kalp atışı
simgesiyanıp sönmeye başlar

( ürün tansiyon ölçme işlemi bittikten 1 dakika sonra otamatik kapanır)

hafıza işlemi
tansiyon monitörünüz 49 ölçümü hafızasında tutabilir

 

Ol~iim Verilerini Saklama
Her tansiyon ölçumunden sonra, Büyuk tansiyon, Kuçüktansiyon, NabıZ
hıZlI ve 0 gunun tarih ve saati otomatik olarak saklanır. Haflza, en son 48
ölçumun  verilerini saklar. Hafıza
doldugunda, en eski degerlerin uzeri yazrllr. (~ekil 11)
Saklama ve Temizleme
KullandIktan sonra uniteyi her zaman taşıma çantasında tutun.
Ürunu dogrudan guneŞ IŞIgIna, yuksek sIcakliga veya nemli ve tozlu yerlere koymayIn.
AŞIrI  derecede duŞuk (-20 DERECE den duŞuk) VEYA (60 DERECE den yuksek) sıcakliklarda
saklamayın.
çantayı,temizlemek için su veya yumuşak temizlik deterjanlı  bir bez parças, kullanın
ve ardlndan kuru bir bez parçasıyla kurulayın. Klrlendiginde manşeti silmek için kuru bir bez
parçası kullanın.
Temizlemek için gaz veya başka turlu temizleyici kullanmayın.
ünite uzun sure kullanılmayacaksa, pilleri çıkarın. (Pil sıvısının sızması zararlı olabilir.)


 


 

 
  BUGÜN. 10 ziyaretçi (108 klik) .KİŞİ
--------------------------------------------------------------
 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol